1. Każdy użytkownik, odwiedzający stronę k2.com.pl, może skorzystać z możliwości zdobycia darmowej mapy.
  2. W celu zamówienia mapy użytkownik wypełnia i wysyła zgłoszenie z formularza umieszonego na stronie k2.com.pl/mapa
  3. Aby skutecznie zamówić mapę należy wypełnić wszystkie wymagane pola i zaakceptować umieszczone pod formularzem warunki. UWAGA: Wprowadzone dane musza być pełne i poprawne, a także wprowadzone we wskazanej w formularzu kolejności. W przypadku niepełnych lub niepoprawnych danych, które uniemożliwiają wysyłkę organizator podejmie decyzje o anulowaniu zamówienia. Wysyłka zostanie wstrzymana, a zamówienie anulowane, także w przypadkach, w których wprowadzone w formularzu dane będą wyraźnie budzić podejrzenia, co do ich poprawności.
  4. W przypadku naruszenia któregokolwiek z wyżej wymienionych warunków poprawności zamówienia użytkownik nie zostanie odrębnie poinformowany o anulowaniu zamówienia i wysyłki mapy.
  5. Po wysłaniu zgłoszenia z formularza na stronie k2.com.pl/mapa, wygenerowany zostanie mail z linkiem potwierdzającym zamówienie. W celu potwierdzenia zamówienia należy kliknąć w link aktywujący. Potwierdzone zamówienie zostanie przekazane do realizacji.
  6. Wysyłając formularz zamówienia darmowej mapy K2, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych Melle Sp. z o. o., a także na wykorzystanie podanego adresu e-mail w celu wysyłki informacji handlowej w formie newslettera K2.
  7. Wysyłka darmowych map realizowana jest po zebraniu niezbędnej ilości zamówień, Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłki mapy w terminie dla niego dogodnym bez wcześniejszej konsultacji z użytkownikiem. Czas oczekiwania na wysyłkę mapy może wydłużyć się nawet do kilku miesięcy.
  8. Wysyłka darmowych map obowiązuje jedynie na terytorium RP. W przypadku zgłoszeń, które uwzględniają wysyłkę mapy za granicę, mapy nie zostaną wysłane, o czym użytkownik nie zostanie odrębnie poinformowany.
  9. Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania lub aktualizacji.
  10. Aktualny regulamin darmowej mapy K2 znajduje się na stronie k2.com.pl/mapa-regulamin